Organizační struktura společnosti

složka řídící a zakázkové činnosti:

představuje vedení společnosti, jež zároveň řídí i zakázkové oddělení, jež má na starosti zajištění zakázek, včetně účasti v poptávkovém a soutěžním řízení a též řeší subdodavatelské vztahy.

Stavební oddělení

řeší projekty a dokumentace pozemních staveb všech stupňů a úrovní pro:

– občanskou výstavbu
– technologické stavby
– průmyslové objekty
– zemědělské stavby

Oddělení statiky a dynamiky konstrukcí

Toto oddělení je zaměřeno na posudky, technické pomoci, expertízy a projektová řešení statických a dynamických problémů stavebních konstrukcí všeho druhu, včetně zpracování příslušné dílenské dokumentace.

Oddělení přípravy

provádí stavební a staticko-technický průzkum

– provádí zaměření stávajícího stavu
– předmětných objektů

Projekty jsou vypracovány podle EU norem, možné vypracování i v anglickém jazyce.