Objekt novostavby je navržen ze tří částí. Centrální část je třípodlažní a ubytovací křídla jsou dvoupodlažní. Jedná se o nepodsklepený příčný zděný stěnový systém z keramického materiálu zastřešený sedlovou střechou.

DD Tmavý Důl
DD Tmavý Důl
DD Tmavý Důl
DD Tmavý Důl
DD Tmavý Důl

Původní stav

DD Tmavý Důl
DD Tmavý Důl