Naše projekční kancelář nabízí komplexní architektonické a projekčních služby

Finanční analýzy, zaměřování, studie, 3D animace a vizualizace, projektové dokumentace, pasport stavby, inženýrskou činnost, návrhy interiérů.

3D vizualizace se využívají nejvíce v architektuře, k vizuální prezentaci staveb a interiérů budov. Na základě 3D vizualizací se ověřují hlavně použité materiály v projektu, různé konstrukční vazby, jejich proporce apd. 3D vizualizace jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro prezentaci architektonických projektů a jednání s úřady. Zejména u posuzování staveb a jejich vlivu na krajinný ráz se 3D vizualizace vyžadují jako nutný podklad.

Pro zajištění všech potřebných profesí spolupracujeme s celou řadou specialistů. Tento systém nám umožňuje pružně reagovat na potřeby klientů a pro konkrétní projekt sestavit tým potřebný k jeho zajištění, aniž by bylo nezbytné promítat do cen projektů režijní náklady potřebné k trvalému udržení kompletního projekčního pracoviště.