Naše společnost Vám může nabídnout zkušenosti i s projektováním a realizací staveb občanské vybavenosti.

Občanské stavby jsou stavěny za účelem služby veřejnosti, patří sem tedy především školy, nemocnice, lékárny, obchodní domy, stavby určené pro sport, kulturu, administrativní budovy, budovy sociální péče, hotely, restaurace, jídelny a další.

DD Tmavý Důl 
PD novostavba I. Oddělení

Objekt novostavby je navržen ze tří částí. Centrální část je třípodlažní a ubytovací křídla jsou dvoupodlažní. Jedná se o nepodsklepený příčný zděný stěnový systém z keramického materiálu zastřešený sedlovou střechou.

Rekonstrukce areálu,
Chomutov, Riegrova 4510

Kompletní rekonstrukci areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje („KŘP-U“) v Chomutově na ulici Riegrova 4510. Součástí areálu je jedenáctipodlažní budova PČR, garáže ve dvoře a zpevněná plocha dvora.

Rekonstrukce areálu
Do Nového

Komplexní rekonstrukce stávajícího objektu A školy, včetně rozsáhlého zateplení a přístavby nového objektu B, bourací práce stávajících objektů.

PŘÍSTAVBA – ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BEROUN-ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249

Podstatná rekonstrukce stávajících dvou objektů školy, včetně rozsáhlého zateplení a přístavby nového objektu multifunkční budovy (tělocvičny, zázemí, jídelny), bourací práce stávajícího objektu a nové venkovní hřiště.

novostavba haly odborného výcviku-SOU Plzeň

Jedná se o montovanou OK jednopodlažní halu pravidelného půdorysného tvaru 72,6 x 19,6 m. Půdorysná zastavěná plocha dotčené části činí cca 1100 m2.

přístavba školní budovy – KOMENSKÉHO, UNHOŠŤ

Jedná se o novou přístavbu na místě stávající budovy o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží, jež je bourána.

Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1

Jedná se o komplexní rekonstrukci dvou suterénních podlaží šestipodlažního Památkově chráněného administrativního objektu

NPMK – Jeruzalémská 12, Praha 1 – rekonstrukce

Jedná se o komplexní rekonstrukci čtyřpodlažního objektu (+1S) nepravidelného půdorysného tvaru s dvorní třípodlažní přístavbou v Památkově chráněné zóně.

MNUL – revitalizace objektu D

Kromě rozsáhlého zateplení několika objektů D1- D4 nemocnice se jedná o montovanou OK nástavbu administrativního provozu nad objektem o 5-ti NP nepravidelného půdorysného tvaru cca 50 x 25 m v nízkoenergetickém standardu.